PRAWO ADMINISTRACYJNE

Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie:

  • sporządzania opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji,
  • sporządzania wniosków inicjujących postępowanie oraz wszelkich wniosków i stanowisk stron w toku postępowania,
  • sporządzania odwołań, skarg oraz skarg kasacyjnych do samorządowych kolegiów odwoławczych, sądu administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • dokonywania wymaganych prawem zgłoszeń i zawiadomień.

Oferujemy :

  • pełną obsługę prawną w zakresie postępowania egzekucyjnego w administracji,
  • zastępstwo procesowe w postępowaniach przez organami i sadami administracyjnymi, w tym NSA.
  • pomoc prawną przy: uzyskiwaniu wymaganych pozwoleń i zezwoleń administracyjnych oraz atestów, uzyskiwaniu zezwoleń budowlanych, uzyskiwaniu zezwoleń wodno - prawnych.

 

Wydrukuj stronę