PRAWO ANTYMONOPOLOWE I NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

Kancelaria zapewnia obsługę prawną w zakresie prawa ochrony konkurencji i prawa antymonopolowego. Wspiera działania swoich Klientów tak, aby podejmowane przez nich przedsięwzięcia były zgodne z regulacjami prawa konkurencji. Kancelaria wspomaga swoich Klientów we wszystkich działaniach, podejmowanych w celu zapewnienia ochrony przed naruszeniami ich praw przez inne podmioty, w tym również reprezentuje Klientów przed sądami wszystkich instancji.

W szczególności Kancelaria oferuje:

·                wykonanie analizy i oceny poszczególnych przedsięwzięć pod kątem ich zgodności z prawem ochrony konkurencji i konsumentów oraz ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

·                dokonanie zgłoszeń do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczących zamiaru koncentracji podmiotów, związanych z planowanym połączeniem lub inną transakcją kapitałową lub handlową,

·                udzielanie porad prawnych w zakresie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w szczególności odnośnie aspektów związanych z nadużywaniem pozycji dominującej na rynku oraz zawieraniem porozumień i podejmowaniem działań, których celem lub skutkiem może być naruszenie konkurencji,

·                konsultacje prawne w zakresie wspólnotowego prawa konkurencji, w tym zagadnień dotyczących umów i działań naruszających konkurencję,

·                prowadzenie negocjacji oraz postępowań sądowych, których celem jest doprowadzenie do zaprzestania czynów nieuczciwej konkurencji,

·                reprezentowanie Klientów w postępowaniu antymonopolowym,

Wydrukuj stronę