PRAWO CELNE I PODATKOWE

Kancelaria oferuje świadczenie pomocy prawnej  w zakresie:

·                sporządzania opinii prawnych wyjaśniających wątpliwości dotyczące treści lub stosowania przepisów podatkowych,

·                wypracowania koncepcji w zakresie optymalizacji konsekwencji podatkowych przy zawieraniu transakcji handlowych i kapitałowych,

·                doradztwa związanego z obowiązującymi procedurami celnymi, w tym w szczególności w zakresie obowiązków statystycznych związanych z przepływem towarów oraz sporządzania dokumentacji wewnątrzwspólnotowej dostawy i nabycia towarów,

·                przygotowania koncepcji optymalizacji podatkowej planowanych przedsięwzięć i inwestycji, z uwzględnieniem zaangażowania podmiotów prowadzących działalność na terenie innych państw,

·                sporządzania informacji prawnych dotyczących zakresu obowiązujących przepisów podatkowych oraz innych zagadnień związanych z opodatkowaniem,

·                analiz i doradztwa dotyczącego międzynarodowych aspektów opodatkowania dochodów i obrotów,

·                reprezentacji Klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej oraz sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych.

Kancelaria sporządza ekspertyzy prawne oraz reprezentuje Klientów przed organami administracji podatkowej, celnej i dewizowej, w tym również przed NSA.

Wydrukuj stronę