Prawo Konstytucyjne

Kancelaria Prawnicza J.Tomaszewska, B.Tomaszewski Sp. j. świadczy pomoc prawną w zakresie prawa konstytucyjnego obejmującą między innymi

·                dokonywanie merytorycznej oceny podstaw do wystąpienia ze skargą konstytucyjną - sporządzanie opinii prawnych w przedmiocie zgodności norm prawnych z Konstytucją ,

·                sporządzanie skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjneg,

·                reprezentacje w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym,

·                merytoryczna ocena podstaw wniesienia oraz sporządzanie i wnoszenie skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasbourgu,

·                reprezentacja klienta przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka,