NIERUCHOMOŚCI

Posiadamy głęboką wiedzę i doświadczenie w regulowaniu stanów prawnych nieruchomości a także w sprawach związanych z procesami uwłaszczania osób prawnych nieruchomościami będącymi w ich zarządzie lub użytkowaniu.

Ponadto:

·                świadczymy pomoc prawną przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości,

·                świadczymy pomoc prawną w sprawach związanych z odzyskiwaniem nieruchomości przez byłych właścicieli na terenie miasta stołecznego Warszawy,

·                opracowujemy projekty umów w zakresie obrotu nieruchomościami,

·                w ramach obsługiwanych transakcji zajmujemy się zagadnieniami zabezpieczania wierzytelności na nieruchomościach, obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi (hipoteka, użytkowanie, służebności etc.) ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki postępowania wieczystoksięgowego,

·                pomagamy cudzoziemcom w uzyskiwaniu zezwoleń na nabywanie nieruchomości położonych w Polsce,

·                świadczymy pomoc prawną przy zawieraniu umów sprzedaży/zakupu nieruchomości, w tym umów przedwstępnych oraz budowlanych i developerskich,

·                doradzamy w zakresie najmu, podnajmu, dzierżawy oraz leasingu nieruchomości, w tym sporządzamy projekty umów,

·                przeprowadzamy analizy i ustalenia stanu prawnego nieruchomości,

·                doradzamy w zakresie obrotu nieruchomościami oraz przeprowadzania inwestycji na nieruchomościach w aspekcie postępowania administracyjnego w zakresie procesu budowlanego,

·                udzielamy porad prawnych w zakresie ustanawiania i przenoszenia użytkowania wieczystego, udziału we własności nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym oraz znoszenia współwłasności,

·                przygotowujemy projekty umów w sprawie ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych.

Wydrukuj stronę