PRAWO AUTORSKIE I PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie ochrony własności intelektualnej, rejestracji, ochrony i obrotu znakami towarowymi oraz przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji.

Doradzamy naszym Klientom przy negocjowaniu i tworzeniu umów dystrybucyjnych i licencyjnych.

Doradzamy w sprawach uprawnień majątkowych i osobistych autorów do stworzonych dzieł na podstawie polskich przepisów prawa autorskiego oraz konwencji międzynarodowych.

Reprezentujemy klientów w kontaktach ze stowarzyszeniami zrzeszającymi twórców, artystów wykonawców, producentów, których statutowym zadaniem jest miedzy innymi wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy o prawie autorskim.

W szczególności oferujemy pomoc prawną obejmującą:

·                doradztwo w zakresie prawa autorskiego, w szczególności z dziedziny ochrony praw autorskich oraz obrotu takimi prawami,

·                prowadzenie transakcji nabywania praw autorskich i pokrewnych,

·                obsługę produkcji filmowych, w tym przygotowanie umów koproducenckich, umów z twórcami i aktorami, negocjowanie linii kredytowych,

·                obsługę wydawnictw książkowych, w tym przygotowanie umów wydawniczych, umów z tłumaczami i twórcami oprawy graficznej,

·                reprezentowanie artystów i wykonawców przy kontraktach dotyczących wydań fonograficznych,

·                przygotowywanie zezwoleń i umów na wykorzystanie oraz rozpowszechnianie wizerunku,

·                prowadzenie sporów związanych z publikacjami prasowymi, w szczególności dotyczących naruszenia dóbr osobistych,

·                prowadzenie negocjacji oraz spraw sądowych w przypadku naruszenia praw autorskich lub praw pokrewnych,

·                badanie zdolności rejestracyjnej oznaczeń, znaków towarowych, sloganów reklamowych i innych, w tym przeprowadzanie badań w Urzędzie Patentowym,

·                udzielanie porad prawnych w zakresie ochrony i obrotu znakami towarowymi,

·                rejestracje w Urzędzie Patentowym znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych,

·                opracowywanie dla firm wewnętrznych procedur służących ochronie przed naruszeniem znaków towarowych, nazw handlowych, logo oraz innych oznaczeń używanych w związku z prowadzoną działalnością,

·                przygotowanie i weryfikację umów z zakresu prawa własności przemysłowej, a w szczególności umów o przeniesienie praw ochronnych do znaku towarowego, umów licencyjnych na używanie znaków towarowych, umów badawczo-rozwojowych, umów transferu technologii [know-how],

·                zastępstwo procesowe w sprawach dotyczących naruszeń znaków towarowych i patentów.

Wydrukuj stronę