PRAWO REKLAMY I SPONSORINGU

Oferujemy pomoc prawną w zakresie:

·                Tworzenia umów związanych ze sponsorowaniem wydarzeń artystycznych i sportowych,

·                Przygotowywania umów licencyjnych o korzystanie z programów komputerowych,

·                Przygotowywania koncepcji i założeń kampanii reklamowych, w tym opiniowanie projektów reklam, m.in. telewizyjnych, radiowych, prasowych oraz internetowych,

·                Doradztwa pod kątem wyeliminowania ryzyka popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy, w związku z prowadzonymi działaniami reklamowymi dotyczącymi produktów tytoniowych, alkoholu, piwa, farmaceutyków oraz artykułów spożywczych,

·                Weryfikacji i opracowywania umów o świadczenie usług reklamowych przez agencje reklamowe,

·                Opracowywania projektów umów sponsorskich oraz doradztwo w sprawie warunków prawnych sponsoringu,

·                Analiz i oceny założeń działań promocyjnych i marketingowych pod kątem klasyfikacji ich prawnego charakteru,

·                Opracowywania regulaminów loterii promocyjnych, promocji sprzedaży i innych akcji marketingowych,

·                Opiniowania i przygotowania treści materiałów promocyjnych i reklamowych,

·                Opracowywania dokumentacji i wniosków o zezwolenie Ministra Finansów na przeprowadzenie loterii promocyjnej, w tym monitoring przed Ministerstwem Finansów stanu postępowania w sprawie uzyskania zezwolenia,

·                Nadzór nad przebiegiem loterii promocyjnej lub innej akcji promocyjnej i marketingowej, w tym udział w losowaniu nagród,

·                Konsultacji prawnych przy rozpatrywaniu reklamacji dotyczących loterii promocyjnej lub innej akcji promocyjnej i marketingowej,

·                Przygotowywanie umów o przeprowadzenie akcji telemarketingowych oraz mailingowych,

·                Zagadnień związanych z czynami nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy oraz działalności promocyjno-reklamowej,

Wydrukuj stronę