Doradztwo w zakresie prowadzenia inwestycji w Rosji

 

Kancelaria Prawnicza „Evico” we współpracy z Partnerem, specjalizującym się w możliwościach rozwoju działalności gospodarczej na rynku rosyjskim, oferuje usługi doradcze w zakresie prowadzenia inwestycji w Rosji. Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie obsługi firm i przedsiębiorców rozpoczynających działalność na terytorium Federacji Rosyjskiej. Pomagamy również w nawiązywaniu współpracy z przedsiębiorcami rosyjskimi.

 

W szczególności:

 

·        podejmujemy działania mające na celu poszukiwanie nowych rynków zbytu dla towarów z Polski,

·        doradzamy w zakresie możliwości i ram współpracy ekonomicznej,

·        poszukujemy potencjalnych partnerów do współpracy na rynku rosyjskim,

·        przedstawiamy konkretne oferty współpracy w zakresie handlu i inwestycji,

·        opracowujemy projekty umów uwzględniających specyficzne potrzeby klientów i uwarunkowania wynikające z zaistniałych sytuacji,

·         pomagamy w negocjacjach kontraktów handlowych,

 

 

Ponadto dysponujemy ogromną bazą informacyjną, obejmującą m.in. sytuację makroekonomiczną, uwarunkowania prawne, przepisy celne, warunki tworzenia i prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Federacji Rosyjskiej.

 

W związku z powyższym:

 

·        doradzamy w sprawach dotyczących optymalnych sposobów i form rozpoczęcia działalności,

·        sporządzamy ekspertyzy w zakresie zasad rejestracji podmiotów gospodarczych, m.in. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (OOO), Zamkniętej Spółki Akcyjnej (ZAO), Otwartej Spółki Akcyjnej (OAO),

·        pomagamy w rejestracji przedsiębiorców we właściwych rejestrach, w tym m.in. przygotowujemy projekty aktów założycielskich, umów oraz statutów, a także opracowujemy wszelkie inne dokumenty (wnioski, podania) konieczne do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,

·        pomagamy we wprowadzeniu podmiotu gospodarczego do rejestru podatkowego, otwarciu rachunku rozliczeniowego w banku, nadaniu kodów statystycznych, rejestracji w Funduszu obowiązkowego ubezpieczenia medycznego,

·        udzielamy pomocy prawnej w procedurze akredytacji przedstawicielstw i filii przedsiębiorców zagranicznych,

·        pomagamy w nabyciu gotowych firm – posiadających ustaloną i zarejestrowaną nazwę, adres prawny, opłacony ustawowy kapitał, zarejestrowanych w organie rejestrowym itd.