ŚWIADCZENIE POMOCY PRAWNEJ W ZAKRESIE POZYSKIWANIA UNIJNYCH STRUKTURALNYCH ŚRODKÓW POMOCOWYCH

W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej i uzyskaniem dostępu do unijnych środków pomocowych oraz z uwagi na wysoki stopień sformalizowania procedur służących pozyskaniu z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Kancelaria oferuje:

  1. przygotowywanie i składanie wniosków o udzielenie pomocy z funduszy unijnych,

  2. konsultacje i pomoc dla beneficjentów w:

    • opracowywaniu założeń projektów finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

    •  wykonywaniu obowiązków w zakresie sprawozdawczości w związku z uzyskaniem przez nich pomocy unijnej.

    Wydrukuj stronę