• Zwrot podatku VAT z zagranicy

 

 

Kancelaria we współpracy z międzynarodową korporacją Cash Back oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie zwrotu podatku VAT zapłaconego za granicą od towarów i usług takich jak: konferencje, targi/wystawy, kursy szkoleniowe, rozliczenia międzykorporacyjne, faktury za hotel i konsumpcję, rozrywka, zakup paliwa za granicą itp.

Oferujemy pomoc prawną oraz kompleksowe przeprowadzenie wszelkich niezbędnych formalności w zagranicznych urzędach skarbowych, aż do otrzymania przez Zainteresowanego zwrotu zapłaconego podatku VAT bezpośrednio na konto bankowe.

 

Usługa obejmuje w szczególności:

  • dokonywanie selekcji dokumentacji księgowej, w celu wyszukania faktur zawierających podatek VAT,
  • wypełnianie wniosków, przygotowywanie innych stosownych dokumentów oraz złożenie ich w odpowiednim urzędzie za granicą,
  • prowadzenie korespondencji z urzędami skarbowymi w poszczególnych państwach w związku ze składanymi aplikacjami,
  • informacje o statusie wniosku o zwrot podatku VAT,
  • przelew zwróconego podatku VAT na wskazany rachunek bankowy.

 

Świadczymy również pomoc w zakresie:

  • odzyskiwania niesłusznie (błędnie) naliczonego podatku VAT,
  • poprawiania błędnie wystawionych dokumentów.

 

Ponadto udzielamy konsultacji w kwestii:

  • podatku VAT od usług kupowanych poza granicami Polski,
  • uzyskiwania zwrotu VAT dla zagranicznych kontrahentów Klientów.