PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Kancelaria zatrudnia radców prawnych wyspecjalizowanych w dziedzinie zamówień publicznych i posiadających wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej Komisji Przetargowych oraz podmiotów zobowiązanych do stosowania prawa zamówień publicznych.

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie prawa zamówień publicznych - zarówno na rzecz zamawiających jak i oferentów - obejmujące w szczególności:

  • opracowywanie wewnętrznych aktów (regulaminów) mających za zadanie uregulować funkcjonowanie komórek organizacyjnych zajmujących się zamówieniami publicznymi,
  • przygotowywanie dokumentacji przetargowej, w tym SIWZ, ofert, umów, itp.,
  • sporządzanie uzasadnień, opinii i analiz dla potrzeb organów i jednostek zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
  • przygotowywanie protestów i odwołań,
  • przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w sprawach protestów i odwołań, a także wystąpień do Urzędu Zamówień Publicznych,
  • doradztwo prawne dla komisji przetargowych,
  • dokonywanie analizy prowadzonych postępowań,
  • doradztwo prawne na każdym etapie postępowania,
  • reprezentowanie klientów przed Zespołem Arbitrów UZP.

Wydrukuj stronę